Забележителности

Църквата "Св. Петка Параскева"

Спомените за възникването на църквата се преплитат с легендите, но едно е безспорно - през 1814 година новоселчани могат да се черкуват в просторен, скрит в земята и далеч от погледа на иновереца православен храм.

34-метровият кръст

По случай 130-годишнината от Априлското въстание и 30 години от провъзгласяването на Априлци за град, е издигнат 34-метров кръст на един от хълмовете около града.