Девически Манастир "Св. Троица"

Недалеч от старата църква, на другия бряг на р. Кална се намира девическия манастир “Св. Троица”. Инициативата за изграждането му е на новоселеца Петър Йончев. Преданието разказва, че той обрекъл малката си дъщеря за послушница в манастир. Още като дете я изпратил някъде към Калофер. Но тъгата за родното място била голяма и затова решил да организира изграждането на девически манастир, та тук, в него, да прибере дъщеря си.

Манастирът добил известност далече зад пределите на котловината. Много от монахините му били пламенни родолюбки. Има сведения, че дяконът Левски е посещавал манастира и е посветил някои от монахините в революционното дело. Манастирът е играл активна роля и по време на Априлското въстание. Тук са се шили дрехи, а по време на сраженията в магерницата се е приготвяла храна и се е пекъл хляб за въстаниците. При разгрома на въстанието манастирът е разрушен. Църквата била ограбена, сградите – подпалени, а 11 от монахините, които не успели да избягат, били убити.

Сега в манастирската обител е тихо. Шумят само огромните борови дървета, израснали край четирите страни на сградата. Наоколо има обширен двор, заграден с висока каменна стена, потънал в зеленина и овошки. В средата на двора се издига покрива на дълбок бунар. Близо до него шурти мраморна чешма. Покрай оградните стени са разположени няколко помощни манастирски сгради. В дъното на двора има малка костница, където постоянно гори кандило, напомнящо за миналото, изпълнено с толкова трагичен героизъм. За да добием по-пълна представа за Априлското въстание в този край, трябва да посетим музейната сбирка, която се помещава в новата модерна сграда на “Дома паметник” на новоселското въстание. Тук можем да разгледаме много писмени документи и вещи, разказващи за героизма на населението от района.

34-метровият кръст

По случай 130-годишнината от Априлското въстание и 30 години от провъзгласяването на Априлци за град, е издигнат 34-метров кръст на един от хълмовете около града.