34-метровият кръст

На 22 май 2006г. по случай 130-годишнината от Априлското въстание и 30 години от провъзгласяването на Априлци за град, е издигнат 34-метров кръст на един от хълмовете около града. Внушителен със своите размери кръстът се вижда отдалече, както през деня, когато слънцето се отразява в него, така и през нощта, когато свети над целия град.

До 34-метровата конструкция има екопътека с дължина около 600 метра, която се изминава за около 20-30 минути.

Църквата "Св. Петка Параскева"

Спомените за възникването на църквата се преплитат с легендите, но едно е безспорно - през 1814 година новоселчани могат да се черкуват в просторен, скрит в земята и далеч от погледа на иновереца православен храм.