Парк за отдих - кв. Зла река

Паркът е част от зелената система на община Априлци и създава условия за пълноценна почивка и отдих на гражданите и гостите на общината.

Разположен е по поречието на р. Видима на площ от 27 декара, върху която са изградени детски площадки, кътове за отдих, беседки и огнища за пикник. Туристите могат да видят иглолистни и широколистни декоративни дървесни групи, вечнозелени и цъфтящи грасти. Научно-познавателния маршрут се оформя с видове характерни за крайречни месторастения - върби, тополи, елхи, блатно кокиче, ириси. Паркът обогатява възможностите за масов и индивидуален отдих и допринася за опазване и съхраняване на характерните крайречни ландшафти в района.

Конен туризъм

Ездата сред природата е страст, която носи несравнима положителна емоция, мирис на свобода, щастие и сбъднати детски мечти.

Велотуризъм

Карането на велосипед сред забележителната природа на гр. Априлци доставя не по-малко удоволствие на туристите от разходката.