Мини футболното игрище

Открито игрище за мини-футбол, намиращо се в кв. Зла река, площад Лъгът, е на разположение на жителите и гостите на гр. Априлци.

Съоръжението е изградено по проект за подобряване достъпа на населението до спортни услуги.

Конен туризъм

Ездата сред природата е страст, която носи несравнима положителна емоция, мирис на свобода, щастие и сбъднати детски мечти.