Маршрут "По пътя на балканджиите"

Маршрутът "По пътя на балканджиите" преминава през Парков участък "Стоките" на Национален парк "Централен Балкан". Той представя темата за балканджиите и връзката им с планината. Пътеката започва при водослива на Турски дол с Пръскалска река на около 840 м надморска височина и по Турски рът се изкачва до 1 372 м. Преходът е с обща дължина около 9,5 км и продължава около 6 часа.
 
Маркираната пътека ви отвежда в една от най-интересните защитени територии в България, запознава ви с Национален парк Централен Балкан. От край време наричат тези земи люлка на българщината и хранилище за националната ни култура. Маршрутът "По пътя на балканджиите" следва стъпките на тези горди планинци - балканджиите, разказва за техните селища и особеностите на балканджийския начин на живот, за техния бит и култура.
 
Преходът е с дължина около  5.07 км. 
Продължителност на маршрута около  3ч.
 
Тръгва се от гр. Априлци , кв. Видима, по билото на Турски рид. От там тръгва по Пандушка пътека, пресича Турски дол и след преход през гора стига до малка полянка на Илчов средок. От там след преход по хоризонтала с леко спускане достига до местн. Свиновете. Там пътеката се разделя на две. Единият маршрут отвежда към Чакалото на Турски дол и началото на местн. Плевнята. Другият маршрут продължава до паметника на Цанко Дюстабанов. От това място маршрутът може да се завърти обратно към местн. Свиновете и към началото на местн. Плевнята или да продължи по пътека до кв. Острец.