Маршрут "По пътя на балканджиите"

Маршрутът "По пътя на балканджиите" преминава през Парков участък "Стоките" на Национален парк "Централен Балкан". Той представя темата за балканджиите и връзката им с планината. Пътеката започва при водослива на Турски дол с Пръскалска река на около 840 м надморска височина и по Турски рът се изкачва до 1 372 м. Преходът е с обща дължина около 9,5 км и продължава около 6 часа.
 
Маркираната пътека ви отвежда в една от най-интересните защитени територии в България, запознава ви с Национален парк Централен Балкан. От край време наричат тези земи люлка на българщината и хранилище за националната ни култура. Маршрутът "По пътя на балканджиите" следва стъпките на тези горди планинци - балканджиите, разказва за техните селища и особеностите на балканджийския начин на живот, за техния бит и култура.
 
Преходът е с дължина около  5.07 км. 
Продължителност на маршрута около  3ч.
 
Тръгва се от гр. Априлци , кв. Видима, по билото на Турски рид. От там тръгва по Пандушка пътека, пресича Турски дол и след преход през гора стига до малка полянка на Илчов средок. От там след преход по хоризонтала с леко спускане достига до местн. Свиновете. Там пътеката се разделя на две. Единият маршрут отвежда към Чакалото на Турски дол и началото на местн. Плевнята. Другият маршрут продължава до паметника на Цанко Дюстабанов. От това място маршрутът може да се завърти обратно към местн. Свиновете и към началото на местн. Плевнята или да продължи по пътека до кв. Острец.
 

Екопътека "Водните дупки"

Маршрутът започва от кв. Видима, надясно от ВЕЦ до местността Мазането. От там се тръгва по пътеката за х. Плевен и след около 500м се стига до разклона при зимна и лятна пътека за хижата.