Екопътека "Водните дупки"

Маршрутът започва от гр. Априлци, кв. Видима,  надясно от ВЕЦ до местността Мазането. От там се тръгва по пътеката за х. Плевен и след около 500м се стига до разклона при зимна и лятна пътека за хижата. На 20м над него се тръгва на ляво пресича се дере. Пътят продължава нагоре и достига до малка поляна. На около 20 м над полянката е разклона за х. Плевен и пещерата „Водните дупки”. Връщането до разклона за х. Плевен е по същия път. Има две посоки на движение през лятна пътека и зимна пътека.  Маршрутът предлага на посетителите образователна програма на теми - пещери, пещерни обитатели, резерват Северен Джендем и ландшафт.
 
Маршрутът предлага разходка в Национален парк „Централен Балкан" и един от неговите девет строги резервата - „Северен Джендем". Това е най-високо разположеният резерват в парка и съхранява уникален растителен и животински свят. 
 
Основен акцент на интерпретативния маршрут е една от най-важните за прилепите пещери в България Водните дупки. Ще научите повече за пещерите и за тайните на живота в тях. 
 
Преходът е с обща дължина -  13.90 км.