Конен маршрут "Следотърсачи в природата"

От маршрута "Следотърсачи в природата" ще разберете, че следите в природата са всички понякога много малки и слабо забележими доказателства за съществуването на живот около нас, за взаимоотношенията между живите същества и тяхната връзка с неживата природа.
 
По време на движение по пътеката ние ще обърнем повече внимание на стъпките на бозайниците. Всичко, което може да ни даде информация за природата около нас и човешката намеса в нея, ще бъде внима­телно проследено. Благодарение на табелите и во­дачите ще се почувствате като следовател по пъ­тя на важни разкрития, а седлото ще Ви върне пове­че от хилядолетие назад във времето при първите българи, които от височината на своя кон бавно са напредвали по пътя си в завладяване на нови тери­тории, разчитайки най-важните за тях следи в при­родата.